Märjamaa volikogu I koosseis

                                    Nimi                              

Nimekiri, milles kandideeris

 

  Telefon                 

E-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Ilju Aviste

VL Meie Inimesed

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

kodune

sotsiaalkomisjoni liige

Andres Elmik

IRL

5648 8462

elmikandres@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium, direktor

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Thomas Hainsalu

VL Meie Inimesed

5668 7247

thomas.hainsalu@gmail.com

Lemmikukauplus OÜ, juhatuse liige

 

-

Marika Hiiemaa

VL Märjamaa

5664 6082

marika.hiiemaa@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

sotsiaalkomisjoni esimees

Harri Jõgisalu

VL  Märjamaa

524 4084

harri.jogisalu@eesti.ee

Hansavest Rental OÜ, projektijuht

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Aivar Jõgiste

VL Vigala

504 1874

aivar@eravalduse.ee

Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige

revisjonikomisjoni liige; majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

508 6570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Kristi Kivisild

VL Märjamaa

507 3098

kristi.kivisild@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium, huvijuht

hariduskomisjoni aseesimees; kultuurikomisjoni liige

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@gmail.com

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Raivi Laaser

VL Märjamaa

511 4023

raivi.laaser@gmail.com

Laaseri Puit OÜ, juhatuse esimees

majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni liige

Jaanus Lehtsaar

EKRE

5648 8854

jaanus.lehtsaar@gmail.com

Päästeamet, meeskonnavanem; PERH erakorralise meditsiini tehnik

sotsiaalkomisjoni  liige

Ottomar Linna

VL Meie Inimesed

5635 8553

linnaottomar1@gmail.com

Valgu Põhikool, õpetaja

kultuurikomisjoni esimees

Liivi Miil

VL Meie Inimesed

552 5222

liivi.miil@gmail.com

Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog

sotsiaalkomisjoni aseesimees

Aare Müil EKRE 501 3037 aare@aspar.ee Aspar-Trans OÜ, juhataja revisjonikomisjoni liige

Jüri Nisumaa

VL Vigala

58002906 jnisumaa@gmail.com

Vana-Vigala Põhikool, õpetaja; Tuletorn Fond SA, kasvataja; Maadlusklubi Juhan, treener

kultuurikomisjoni liige

Ülo Olm

EKRE

504 1336

Ylo@argore.ee

AS ARGORE, juhataja

revisjonikomisjoni esimees; majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Helve Riitsaar

VL Märjamaa

5661 0059

helveriitsaar@gmail.com

RR LEKTUS AS RITA POOD VARBOLA, juhataja

hariduskomisjoni liige; kultuurikomisjoni liige

Sander Saaliste

EKRE

5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige

revisjonikomisjoni liige

Merlin Suurna

VL Märjamaa

527 4691

suurna.merlin@gmail.com

Politsei- ja Piirivalveameti õigusbüroo, jurist

kultuurikomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees; kultuurikomisjoni liige

Meelis Välis

VL Vigala

5347 1855

meelis.valis@mail.ee

Kullamaa Keskkool, direktor

volikogu aseesimees, hariduskomisjoni esimees

 

Vigala Osavallakogu


  Nimi 

 Telefon  

E-posti aadress

Töökoht/amet

Aivar Jõgiste

504 1874

aivar@eravalduse.ee

Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige

Jüri Nisumaa

5800 2906

jnisumaa@gmail.com

Vana-Vigala Põhikool, õpetaja; Tuletorn Fond SA, kasvataja; Maadlusklubi Juhan, treener

Andrus Ojavee

5660 6892

andrus.ojavee@gmail.com

Strongestar OÜ, bituumenkatuste paigaldaja

Enn Roosi
Osavallakogu aseesimees

5567 2801

enn@vigalattk.ee

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, direktor

Jaan Viska

5621 2306

jaan.viska@gmail.com

Pensionär

Meelis Välis
osavallakogu esimees

5347 1855

meelis.valis@mail.ee

Kullamaa Keskkool, direktor

Anneli Ülemaante

5342 6073

ylemaa@gmail.com

Valgu Põhikool,õpetaja