E-teenused

Kodanikuportaali saab siseneda http://www.eesti.ee ning lingi Kodanikuportaal alt, kasutades selleks ID-kaarti, Mobiil ID-d või internetipanga kasutajatunnuseid.

Vigala Vallavalitsuse poolt pakutavad e-teenused (vt portaalist kogu teenustenimekirja):

Kiri ettevõtjalt

Kiri kodanikult

 

Lasteaiakoha taotlus

Avaldus 1. klassi astumiseks

Koolimineku toetuse taotlus

Taotlus õpilase sõidukulude hüvitamiseks

 

Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks

Sotsiaaltoetuse avaldus

Avaldus matusetoetuseks

Hooldajatoetuse taotlus

Isikliku hooldaja määramise taotlus

Avaldus hooldekodusse paigutamiseks

 

Avaldus kaevetööde teostamiseks

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Katastriüksuse jagamise taotlus

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

Projekteerimistingimuste taotlus

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 


Kirjaga saab saata ka manuse, milleks võib olla Teie poolt edastatav dokument.
Vallavalitsusel on Teie poolt saadetud dokumendile võimalik vastata nii Kodanikuportaali vastust saates kui ka kasutades teisi sidevahendeid. Teile vastamine sõltub soovitud vastuse saamise viisist, mille olete Kodanikuportaalis valinud.
Kui tekivad küsimused või probleemid, siis on alati võimalus pöörduda tööpäeviti telefonil 489 4770 või meiliaadressile vigala.vald@vigala.ee