Eelarve taotlusvorm RTF

Valla 2017.aasta eelarve

Valla 2016. aasta eelarve

 • Vigala valla 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine pdf
 • Vigala valla 2016.a lisaeelarve projekt ja seletuskiri
 • Vigala valla 2016.a eelarve, 29.03.2016 istung link (pdf)
 • Vigala valla 2016. a eelarve projekt lõpphääletusele 25.02.2016 ja seletuskiri link
  Volikogu otsustas häältega 3poolt - 7 vastu eelarvet mitte vastu võtta.
 • Vigala valla 2016. a eelarve I lugemine 28.01.2016 projekt ja seletuskiri 
  Projekt läbis esimese lugemise.
 • Vigala valla eelarvestrateegia 2016-2019 RT link
 • Vigala valla eelarvestrateegia ja seletuskiri 2016-2019 projekt link
 • Vigala valla majandusaasta aruanne 2016 link

Vigala valla eelarvestrateegia 2016-2020 kinnitati volikogu 13.oktoobri istungil

Valla 2015. aasta eelarve

 • Vigala valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine RT link 
 • Vigala valla 2015. a I lisaeelarve projekt ja seletuskiri link 
 • Vigala valla 2015. a eelarve muudatuse projekt ja seletuskiri link 
 • Vigala valla 2015. a eelarve link 
 • Vigala valla 2015. a eelarveprojekt lõpphääletusele ja seletuskiri link
 • Vigala valla 2015. a eelarveprojekt ja seletuskiri
 • Vigala valla eelarvestrateegia 2015-2018 link
 • Vigala valla eelarvestrateegia 2015- 2018 projekt link
 • Vigala valla eelarvestrateegia 2015- 2018 seletuskirja projekt link
 • 2015. aasta majandusaasta aruanne link (pdf)

Valla 2014. aasta eelarve

 • Vigala valla 2014.a eelarve link
 • Vigala valla 2014. a eelarveprojekt lõpphääletusele ja seletuskiri link
 • Vigala valla 2014.aasta eelarveprojekt ja seletuskiri
 • Vigala valla eelarvestrateegia 2014- 2017 link

Valla 2013. aasta eelarve

 • 2013. a I lisaeelarve projekt koos seletuskirjaga pdf
 • Vigala valla eelarve 2013 pdf
 • Vigala valla eelarve 2013 ja seletuskiri I lugemiseks pdf
 • 2013. aasta majandusaasta aruanne link

Valla 2012. aasta eelarve

 • Vigala valla 2012. aasta eelarve pdf
 • 2012. aasta majandusaasta aruanne pdf

Valla 2011. aasta eelarve

 • Vigala valla 2011. aasta eelarve pdf
 • 2011. aasta majandusaasta aruanne pdf

Valla 2010. aasta eelarve

 • Vigala valla 2010. aasta eelarve pdf