Blanketid

  • Õpilase toetuse avaldus
  • Õpilase sõidukompensatsiooni aruannne 
  • Huvihariduse omandamisel 2017 tehtud sõidukulu toetuse taotlus

 

Rahvastikuregistri toimingud

 

Sotsiaal ja tervishoid

 

Ehitus ja planeerimine

 

Jäätmekäitlus

  • Jäätmearuanne pdf
  • Ühiskonteineri kasutamise kokkulepe pdf
  • Taotlus mitteliitunuks lugemiseks pdf