Blanketid

 

Rahvastikuregistri toimingud

 

Sotsiaal ja tervishoid

 

Ehitus ja planeerimine

 

Jäätmekäitlus

  • Jäätmearuanne pdf
  • Ühiskonteineri kasutamise kokkulepe pdf
  • Taotlus mitteliitunuks lugemiseks pdf