Veevärk

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust pakub valla territooriumil AS Matsalu Veevärk. 

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016.a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:
  • tasu võetud vee eest 1,33 €/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Lisateenuste hinnakiri on kättesaadaval Matsalu Veevärk AS kodulehel