22.11.16

Üldine

 • Vigala Vallavalitsuse teenistujate valiku ja värbamise kord link
 • Vigala Vallavalitsuse kantseleiteenuste hinnakirja kehtestamine link
 • Vigala valla raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine link
 • Vigala Vallavalitsuse ametiautode kasutamise kord link
 • Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osaleva ametniku määramine link
 • Murutraktori kasutamise hinna kehtestamine link
 • Vana-Vigala sauna pileti hinna kehtestamine link
 • Valimisjaoskondade moodustamine link
 • Heakorrakampaania "Värviline Vigala" projektis osalemise korra ja värvipassi blanketi kinnitamine link
 • Vigala valla kriisikomisjoni põhimäärus link

Sotsiaal

 • Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine link
 • Vigala valla sotsiaaleluruumides üürimäära kehtestamine link
 • Vigala Hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamine link
 • Vigala Hooldekodu kohamaksumuse kinnitamine link

Haridus ja kultuur

 • Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord link
 • Vigala valla lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord link
 • Koolitoidutoetuse piirmäära kehtestamine link
 • Kivi-Vigala Põhikoolis osutatavate teenuste hindade kehtestamine link
 • Kivi-Vigala Lasteaia treeningute ruumides osutavate teenuste hindade kehtestamine link
 • Vana-Vigala Põhikoolis osutatavate teenuste hindade kehtestamine link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: MAIU HALJAS