Pakume tööd õpetajale

25.05.17

Vigala valla Kivi –Vigala ja  Vana-Vigala Põhikool

kuulutavad välja konkursi

vene keele õpetaja

ametikoha täitmiseks alates 1.septembrist 2017 (tööleasumisega 16.august).

Vigala valla põhikoolid asuvad teineteisest 12 km kaugusel. Töökoormus mõlemas koolis on 13 tundi nädalas, kokku nädala koormus 26 tundi.

 

Vana-Vigala Põhikool ootab lisaks oma meeskonda

·        eesti keele õpetajat – 18 tundi

·        bioloogiaõpetajat – 6 tundi

·        käsitöö ja kodunduse õpetajat– 7 tundi

·        kehalise kasvatuse õpetajat – 12 tundi

·        inglise keele õpetajat – 6 tundi

 

Kivi-Vigala Põhikool ootab lisaks oma meeskonda

·        bioloogia, geograafia ja  loodusõpetuse õpetajat – 12 tundi

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 9.juuniks

kivikool50@gmail.com  või vigala.pohikool@gmail.com

Täiendav info: Kivi-Vigala Põhikooli direktor Kristine Niit tel.5185261 

                       Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel.5330 5966