« Tagasi

Volikogu istungi eelinfo

Vigala Vallavolikogu istung toimub 6. juulil 2017.a. kell 15.00 Kivi - Vigala Rahvamajas.

Päevakorras:

 1. Vana-Vigala küla ja Oese küla külavanematele ametiraha ja tunnistuse kätte andmine
 2. Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks, maaüksusele sihtotstarbe määramine Ettekanne Katrin Kalmus
 3. Hajaasustuse programmi 2017.a taotlusvooru valla toetuse osa suurendamine
  Ettekanne Katrin Kalmus
 4. Tervise teele valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
  Ettekanne Katrin Kalmus
 5. Noorsootöö hindamisest Vigalas ja huvitegevuse toetused
  Ettekanne Astra Põlma
 6. Vigala valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine
  Ettekanne Priit Kärsna
 7. Baaskaardilehtede geoloogilise kaardistamise üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise eelnõu osas arvamuse avaldamine
  Ettekanne Katrin Kalmus
 8. Eelarve täitmine, asutustes vajalikud investeeringud ja soetused
  Ettekanne Priit Kärsna
 9. Ostueesõiguse kasutamisest loobumine
  Ettekanne Priit Kärsna
 10. Avaldused
 11. Informatsioonid