« Tagasi

VOLIKOGU 7. NOVEMBRI ISTUNGI KOKKUVÕTE

Volikogu erakorralisel istungil valiti salajasel hääletusel 18 häälega Märjamaa valla vallavanemaks Villu Karu. Vastvalitud vallavanema ettepanekul otsustati moodustada 6-liikmeline vallavalitsus, mis kinnitati järgmises koosseisus: vallavanem Villu Karu ning liikmed Margus Jehe, Priit Kärsna, Triin Matsalu, Lea Laurits, Marge Viska.

Otsustati moodustada viis volikogu alatist komisjoni: majandus- ja eelarvekomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon ja revisjonikomisjon.

Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks valiti Urmas Kristal ja aseesimeheks Raivi Laaser, hariduskomisjoni esimeheks Meelis Välis ja aseesimeheks Kristi Kivisild. Sotsiaalkomisjoni tööd hakkab esimehena juhtima Marika Hiiemaa, aseesimeheks sai Liivi Miil. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Ülo Olm. Kultuurikomisjonile esimehe ja aseesimehe valimine on kavas volikogu järgmisel istungil.

Valimiste väliste punktidena olid esimesel lugemisel kaks olulist määruse eelnõud – Märjamaa valla põhimäärus ja Vigala osavalla põhimäärus.  Ettepanekuid eelnõude kohta saab teha kuni 13. novembrini (kaasa arvatud). Eesmärk on põhimäärused kehtestada volikogu järgmisel istungil.   

Pika arutelu tulemusena otsustati lükata edasi vallavalitsusele hankekorra ja hankeplaani kehtestamise delegeerimine. Seegi punkt tuleb uuesti arutamisele järgmisel istungil.

Volikogu järgmine korraline istung on juba kahe nädala pärast, s.o 21. novembril. Lisaks juba eespool nimetatule on päevakorda tulemas  volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine, volikogu esimehe ja vallavanema tasustamise teemad ning hüvitiste maksmine neile, kes uuesti valituks ei osutunud.

Istungil osales 20 volikogu liiget. Istung koos salajaste hääletuste läbiviimisteks tehtud vaheaegadega kestis 2 tundi ja 40 minutit.