« Tagasi

Kuusiku mõisa esmamainimise 550. aastapäev

Sel aastal täitub 550 aastat Kuusiku (Saage) mõisa esmamainimisest. Tähistamaks sündmust, korraldab Kuusiku Kandi Külaselts 19. augustil piknik-konverentsi, kus huvilistel on võimalus saada ülevaaade Kuusiku piirkonna kaugemast ja lähemast minevikust.

Kuusiku mõis asub põlise asustusalal, kus juba muinasalal olid rajatud suured ja õitsvad külad, ümbruskonna paigad (Loone, Raikküla) on leidnud äramärkimist juba 13. sajandi alguses. Mõisa rajamist seostatakse Iira põlisküla läänistamisega 1467. aastal.

Ajalooliselt on mõis olnud mitmete omanike valduses – mõis on kuulunud nii Wrangelitele, Hastferidele kui ka Lilienfeldidele, kellelt mõis võõrandati 1919. a oktoobris Eesti Vabariigi maaseadusega. Mõnda aega jätkus tegevus riigimõisana.

1924. a asus Kuusikule Riigi Põllutöö Katsejaam, 1939. a moodustati sellest Põllumajanduslik Uurimis- ja Katseinstituut. Pärast sõda tegutsesid Kuusikul Eesti NSV Teaduste Akadeemia Põllumjanduse Instituudi Kuusiku filiaal ning Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Instituudi Kuusiku Katsebaas.

Toimuval piknik-konverentsil esinevad teiste seas ettekannetega arhitektuuriajaloolane Ants Hein, kes räägib lähemalt mõisaarhitektuurist ning koduloolane Tõnis Tõnisson ülevaatega sündmustest Kuusikul seoses Nõukogude Liidu baaside loomisega Eestis 1939. a  ja II maailmasõja alguses. Lisaks eelpooltoodule antakse ülevaade Kuusiku Katsebaasi ajaloost. Ettekannet illustreerivad vanad kroonikakaadrid nii ennesõjaagsest kui ka nõukogude perioodist.

Mõisa valitsejamajas on avatud fotonäitus "Pärand uues kuues" hästirestaureeritud hoonetest.

Toimuvad giidiga ringkäigud mõisakompleksis ja põllumajanduspargis ning põllumajandusmasinate näitus.

Külalistele leidub tegevust Kuusikul juba hommikul kella 10 alates, mil tehakse algust ratsavõistlustega, Kuusiku lennuväljal toimub ilusa ilma korral kell 11 lennupäev.

Kell 13 avatakse mõisa auringil piknik-konverents.

Tegevust leidub ka lastele, kohal on Piilupardi Mängutuba. Kogu päeva jooksul sõidutavad külastajaid vankriga ja ratsa Kuusiku talli hobused. Meelelahutust pakub rahvatantsurühm "Talutütred".

Kohapeal saab ka kehakinnitust.

Täpsem päevakava ilmub augusti alguses Rapla valla kodulehel sündmuste kalendris ning Rapla valla, Kuusiku mõisa ja Kuusiku aleviku Facebooki lehtedel.

Sündmus on kõigile tasuta. Olete oodatud osalema!