« Tagasi

Alaealise töötamise toetus töötukassast

Hea ettevõtja!

Noorte tööharjumuse ja töökogemuse saamise soodustamiseks maksab töötukassa alaealise töötamise toetust. Toetust makstakse tööandjale, kes pakub tööd 13-16-aastasele noorele -  nii töölepingu kui muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamine. Toetuse suuruseks on 30% alaealise töötaja brutotöötasust. Toetust makstakse, kui tööandja on eelmise kalendriaasta aasta jooksul tasunud 13-16-aastastele töötajatele brutotöötasudena kokku vähemalt 1000 eurot (2017. aastal perioodil 01.06.-31.12.2017 brutotöötasuna vähemalt 583 eurot). Toetust makstakse tagasiulatuvalt eelmise kalendriaasta eest. 

Taotlust saab esitada alates 2018. aasta 1. jaanuarist. 

Täpsemalt töötukassa portaalis: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/alaealise-tootamise-toetus