VOLIKOGU ISTUNGI EELINFO

Vigala Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017.a. kell 15.00 Kivi-Vigala Rahvamajas.   Päevakorras:   1. Tiduvere ja Tõnumaa ning Vanamõisa külade...

Maima Masinapäev 13.mai 2017

PÄEVAKAVA 10.00 kogunemine 11.00 tantsivad Tiina tantsijad 11.30 Traktorite tutvustamine 12.00-12.30 Pärnu-Jaagupi Aleviteater Rändtirtsud lavastusega...

Lasteabitelefoni kampaania 2017

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL" julgustab lapsi oma arvamust väljendama Algas üle-eestiline kampaania „ Soovin, et sa mind kuulad – mul on...

Elektrilevi OÜ plaaniline elektrikatkestus

Täna 19.04.2017 kell 10:15 - 13:15 toimub Vigala Vallavalitsuses plaaniline elektrikatkestus. Seoses sellega ei ole me kättesaadavad lauatelefonidel. Elektrikatkestuse tegemine...

TULEOHTLIK AEG KOGU EESTIS

Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse andmetel  ( http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart )  on kevadine tuleohu indeks üle-eestiliselt III-IV tuleohuklassi tasemel...

INFOPÄEV PROJEKTITOETUSE TAOTLEJATELE VANA-VIGALAS

Meede 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" ja meede 3 "Kogukonna edendamine" infopäev toimub  11.aprillil Vana-Vigalas Hirvepargi külalistemajas 15.00 ettevõtlusmeetme...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Vigala vallas.   Hajaasustuse programmi...

Teadmiseks.

Seoses Märjamaa ja Vigala valla ühinemisega moodustatud valdkondlike komisjonide koosolekute protokollid leiab "Ühinemisläbirääkimised" lehelt.

AEG TAOTLEDA ÕPILASSTIPENDIUMIT

Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiumid jagunevad põhikooli III kooliastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihariduse baasil kutsekeskhariduse...

MAAKONNAPLANEERINGUST

  Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise - KSH - eelnõu on Rapla maavanema...

Volikogu istungi eelinfo

Vigala Vallavolikogu istung toimub 30. märtsil 2017.a. kell 15.00 Kivi-Vigala Rahvamajas. Päevakorras: Vana-Vigala Lasteaia hoolekogusse esindaja määramine Ettekanne Ave...

EV100 avasündmuse matk 16.aprillil 2017

Pühapäeval, 16.aprillil 2017 alustame kõik koos Eesti Vabariigi 100 tähistamisega. Teeme seda reipalt liigutades, matkates. EV100 matkapäev toimub ajaloolisel Eestimaa ja Liivimaa...

TUNNUSTATAKSE HARIDUSTÖÖTAJAID JA HARIDUSE TOETAJAID

15.märtsil 2017 kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja Aasta Õpetaja gala 2017.a esimese etapi – kandidaatide esitamise tunnustamiseks 11 kategoorias. Haridus- ja...

LIIKLUSPIIRANG VALLA TEEDEL

Seoses kevadise teede lagunemisega on Vigala valla kruusakattega teedel kehtestatud massipiirang üle 8 tonnistele masinatele   alates 17. märts 2017.  Piirang ei kehti prügiveo-...

Töömess Märjamaal.

  13. aprillil kell 10.00-13.00 toimub Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa alev) Märjamaa töömess. Töömessile on...

Lennu Tulede Tee 2017

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts  vanal Läänemaal –tänase Raplamaa lõunaosas kutsub kõiki hea tahtega kaaskodanikke- nii suuri kui väikseid , samuti  seltse ja...

Aidake leida meie valla tubli ema!

„Aasta Ema" aunimetuse kandidaadid palume esitada hiljemalt  10.04.2017. Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta saata aadressile: Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala küla Vigala vald...