AEG TAOTLEDA ÕPILASSTIPENDIUMIT

Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiumid jagunevad põhikooli III kooliastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihariduse baasil kutsekeskhariduse...

MAAKONNAPLANEERINGUST

Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise - KSH - eelnõu on Rapla maavanema korraldusel vastu...

Volikogu istungi eelinfo

Vigala Vallavolikogu istung toimub 30. märtsil 2017.a. kell 15.00 Kivi-Vigala Rahvamajas. Päevakorras: Vana-Vigala Lasteaia hoolekogusse esindaja määramine Ettekanne Ave...

EV100 avasündmuse matk 16.aprillil 2017

Pühapäeval, 16.aprillil 2017 alustame kõik koos Eesti Vabariigi 100 tähistamisega. Teeme seda reipalt liigutades, matkates. EV100 matkapäev toimub ajaloolisel Eestimaa ja Liivimaa...

TUNNUSTATAKSE HARIDUSTÖÖTAJAID JA HARIDUSE TOETAJAID

15.märtsil 2017 kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja Aasta Õpetaja gala 2017.a esimese etapi – kandidaatide esitamise tunnustamiseks 11 kategoorias. Haridus- ja...

LIIKLUSPIIRANG VALLA TEEDEL

Seoses kevadise teede lagunemisega on Vigala valla kruusakattega teedel kehtestatud massipiirang üle 8 tonnistele masinatele   alates 17. märts 2017.  Piirang ei kehti prügiveo-...

Töömess Märjamaal.

  13. aprillil kell 10.00-13.00 toimub Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa alev) Märjamaa töömess. Töömessile on...

Lennu Tulede Tee 2017

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts  vanal Läänemaal –tänase Raplamaa lõunaosas kutsub kõiki hea tahtega kaaskodanikke- nii suuri kui väikseid , samuti  seltse ja...

Aidake leida meie valla tubli ema!

„Aasta Ema" aunimetuse kandidaadid palume esitada hiljemalt  10.04.2017. Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta saata aadressile: Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala küla Vigala vald...

Kevadine tasuta kursuste kava Kehtna Kutsehariduskeskuses

Kehtna Kutsehariduskeskus Kooli 1, Kehtna, 79001 Rapla maakond T  487 5260 M 516 0541 E-kiri koolitus@kehtna.edu.ee www.kehtna.edu.ee

Kujunduskonkurss R-kioski kohvitopsidele.

R-kiosk kuulutas välja kujunduskonkursi oma kohvitopsidele uue kujunduse leidmiseks. Konkursil osalevate tööde hulgast valib žürii välja 4 kujundust, mis jõuavad juba suve alguses topside peale...

Raplamaa 2017. aasta tervisekampaania: magan palju – jõuan rohkem! Märts 2017

Hea uni  ning korralik öine väljapuhkamine on hädavajalik hea tervise, füüsilise ja vaimse  toimimise ning akadeemilise edukuse jaoks. Teismelised eelistavad magama minna ning...

Emakakaelavähi sõeluuring

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse emakakaelavähi...

Põllumajandusameti kontaktid muutuvad

Põllumajandusameti kontaktid muutuvad 1. märtsist suletakse paljud Põllumajandusameti lauatelefoninumbrid. Infovahetuse parendamiseks on Põllumajandusameti töötajatel valdavalt...

Volikogu istungi eelinfo

Vigala Vallavolikogu istung toimub 2. märtsil 2017.a. kell 15.00 Kivi-Vigala Rahvamajas. Päevakorras: Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Ettekanne Katrin Kalmus ...

Kehtna Kutsehariduskeskus kutsub täiskasvanuid kursusele

TEKSTITÖÖTLUS  ( 24  tundi) Kursus toimub  ajavahemikul 06.03- 09.03.2017 Kehtnas  ( 06.03, 07.03,  08.03,  09.03.2017) Mida õpitakse? ...