Pakendite sorteerimine

Pakendikonteineritega on tekitanud segadust see, et valla territooriumil tegutseb kolm erinevat pakendiorganisatsiooni ja kui vaadata nende kodulehtedel olevaid sorteerimisjuhendeid, siis on ettevõtjad kehtestanud erinevaid ja põhjendamatuid piiranguid, mis tegelikult ei kehti. Ka sama ettevõtja eri konteineritel võivad olla erinevad juhendid - näiteks ühe juhendi järgi tohib segapakendi konteinerisse panna kartong- ja papp-pakendeid, teise konteineri juhendi järgi aga ainult joogikartongi pakendeid. Mõni soovib välistada kodukeemia pudeleid, mõni muid asju, aga tegelikkuses on nad tootjatega kokku leppinud, et käitlevad normaalselt tühjendatud igasuguse (ka ohtlikuma) taara tasuta.

Lehel www.bioneer.ee on 2014.a koostatud Keskonnainvesteeringute keskuse toel ja koostöös Keskkonnaministeeriumiga 13-leheküljeline juhend (pdf), kust võib tähestiku järjekorras otsida mistahes jäätme puhul, mis sellega teha tuleb. See juhend on täpne, aga igapäevaselt on sealt otsimine töömahukas. Seepärast teeme pakendite osas lühikokkuvõtte, mis kuhu käib.

(Pildil on segapakendikonteinerid)

segapakend

Enamuses kohtades Vigalas kasutatakse kollaseid segapakendi konteinereid. Segapakendikonteinerisse käivad (olenemata kleepsudest konteineril) kõik pakendid, st

segapakendi konteinerisse  pane:
 • klaaspakendid
 • metallpakendid
 • plastpakendid
 • joogikartong
 • paber- ja papp-pakend (NB! ainult pakend; sinna konteinerisse EI VÕI panna reklaame, vihikuid, raamatuid jne vanapaberit)

Vanapaber kogu kokku ja anna ära, kui koolid kevaditi vanapaberit koguvad või vii ise jäätmejaama.

 

 (Pildil on segapakendikonteiner koos paberi- ja papikonteineriga)

segapakend ja papp

Kui segapakendi konteineri kõrval seisab paberi ja papi konteiner (nagu pildil Vana-Vigalas mõisas), siis käivad segapakendi konteinerisse:
 • klaaspakendid
 • metallpakendid
 • plastpakendid
 • joogikartong
 
Paberi ja papi konteinerisse:
 • paber- ja papp-pakend 

 (NB! kui paberi ja papi konteiner on eraldi, VÕIB sinna panna ka reklaamid, vihikud, raamatud jms)

 

MIS ON PAKEND?

Pakendi puhul EI OLE oluline, kas tegemist on toiduainepakendiga, kosmeetikapakendiga, kodukeemiapakendiga, elektroonikaseadme pakendiga, joogipakiga või hoopis tühja värvipurgiga. Kõik nimetatud tühjad pakendid käivad segapakendi konteinerisse. Mõisas, kus on segapakendikonteineri kõrval paberpakendikonteiner, tuleb paberist ja papist pakendid panna vastavasse konteinerisse.

Loomulikult ei ole mõtet väiksesse konteinerisse üritada toppida näiteks külmkapi pakendit, sest siis saab konteiner kohe täis. Suure pakendi saab kokku voltida ja viia kas Kivi-Vigalasse suurde konteinerisse või Pärnu-Jaagupi või Pärnu või Rapla jäätmejaama. Sageli on lihtsam poest võtta kaup kaasa ilma pakendita, siis ei pea selle likvideerimisega ise hiljem tegelema.

 

MIS EI OLE PAKEND?
 • näiteks kommipaber, vorstinahk, teepakk jms
 • näiteks keefiripakk või ketšupipudel, mida ei õnnestu lõpuni tühjendada (siis on tegemist olmeprügiga)
 • pakend kus on tootejäägid (nt õlikanister 200g õliga on ohtlik jääde, aga lõpuni tühjaks valatud kanister on pakend)
 • pakend pole näiteks WC prilllaud, kuigi see on plastmassist
 • aknaklaas ei ole pakend (vaid ehitusjäätmed)
 • WC-pott pole pakend :)
 • pakend pole ehituses maja soojustamiseks kasutatav vahtplast (aga arvuti pakendamiseks kasutatud  vahtplast on pakend)
 • mänguasi pole pakend
 • elektriline seade (ükskõik kas patareidega või vooluvõrgust töötav) ega printeri toonerikassett pole pakend (need kõik on elektroonikaromud)
 
MISSUGUNE PEAB OLEMA KONTEINERISSE PANDAV PAKEND? 
 • Pakend peab olema tühi.  Ka tühi värvipurk, toiduõli pudel, õlikanister, puhastusvahendi pudel, pesuvalgendaja pudel on pakendid. Jäta pakendile kork peale, sest suur osa pakendeid on seest vähesel määral määrdunud.
 • Pakendit võib loputada, kuid see pole kohustuslik.
 • Pakend peab olema kuiv (näiteks vettinud karp pole paberpakend).
 • Pakend peab olema puhas (kui pakend väljast kleebib, on räpane jms, pole selle koht pakendikonteineris)
 • Pane pakendid konteinerisse lahtiselt või kilekotis (NB! musta prügikotti mitte kasutada)

 

Sorteerimine säästab ja pole keeruline, kui veidi tervet mõistust kasutada!