Hajaasustuse programm

2017. a Hajaasustuse  programm 

Hajaasustuse programmdokument 2017.a pdf 

2017. a Hajaasustuse programmi volitatud esindaja muutmine ning programmi eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus pdf

Dokumendid taotlejale leiate siit

2016. a Hajaasustuse  programm 

Vigala vallas 2016 aastal Hajaasustuse  programmi raames rahuldatud taotluste andmed.

Hajaasustuse programmdokument 2016.a pdf 

Taotluste vormid Word

2016. a Hajaasustuse programmi volitatud esindaja muutmine ning programmi eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus. pdf

2015. a Hajaasustuse  programm

Vigala vallas 2015 aastal Hajaasustuse  programmi raames rahuldatud taotluste andmed.

Hajaasustuse programmdokument 2015.a pdf 

2015. a Hajaasustuse programmi volitatud esindaja muutmine ning programmi eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus. pdf

 

2014 .a Hajaasustuse programm

Vigala vallas 2014 aastal Hajaasustuse programmi raames rahuldatud taotlusteandmed.

Hajaasustuse programmdokument 2014 pdf

Hajaasustuse programmi 2014.a komisjoni liikmed on leitavad siit

 

2013. a  Hajaasustuse programm

Vigala vallas 2013 aastal Hajaasustuse programmi raames rahuldatud taotlusteandmed.

Hajaasustuse programmdokument 2013 pdf

Vigala Vallavalitsus teatab, et lisaks Hajaasustuse programmi p 4.1.3 märgitud alla 18.a isikutele pole volikogu nimetanud teisi eelistatud sihtrühmi. (Kehtib ka 2014 a. Hajaasusutuse programmis)

Valdkondade prioriteetsuse järjekorrana kasutatakse programmdokumendis p 6.1 märgitud valdkondade järjekorda. (Kehtib ka 2014 a. Hajaasusutuse programmis)

Hajaasustuse programmi komisjoni liikmed on leitavad siithttp://avalik.amphora.ee/VIGALAVV/document.aspx?id=20374.

 

2010. a  Hajaasustuse programm

Hajaasutuse veeprogramm 2010 (lingid Rapla MV kodulehele) - kirjeldus japrogrammdokument

Kaevuprogrammi 2010.a. toetused PDF

2009. a  Hajaasustuse programm

Kaevuprogrammi 2009.a. toetused PDF