Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus

Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus (MEPÜ) on loodud 2000. aastal. Ühendusse kuulub tänase seisuga 40 Märjamaa, Kullamaa, Risti ja Vigala valla  ettevõtjat.

MEPÜ eesmärgiks on:

- ettevõtjate vahelise koostöö korraldamine; 
- regionaalsele arengule kaasaaitamine;
- ettevõtlusalase teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine;
- seminaride ja kursuste korraldamine;
- ühisürituste korraldamine;
- ühenduse liikmete huvide kaitsmine;
- ettevõtjatele väliskontaktide leidmine

http://www.mepy.ee/