Külavanemad

Vigala valla külade külavanemad
Avaste küla                Toivo Kratt
Kivi-Vigala                Heli Merilo
Kurevere küla                Aive Sildoja
Ojapere küla            Priit Määltsemees
Päärdu küla                Krista Pesti
Sääla küla              Marge Plamus
Tiduvere küla           Reemet Kasekamp
Tõnumaa küla                   Tiit Roosi
Vanamõisa                    Tiit Roosi
Vana-Vigala küla                 Ilona Pappe
Vängla küla                  Jaan Viska