Kivi-Vigala Rahvamaja

Kivi-Vigala Rahvamaja on rajatud endise kolhoosisöökla ruumidesse. Tegemist on väikese, kuid kohalike seas tuttavaks ja harjumuspäraseks saanud kohaga. Vaatamata ruumi väiksusele, toimuvad siin erinevad üritused ja peod, viiakse läbi volikogu istungeid ning korraldatakse välimüüki. 
Kuna Kivi-Vigala Põhikoolil puudub oma saal, kasutab koolipere sageli rahvamaja ruume oma ürituste läbiviimiseks. 
Rahvamajas tegutsevad taidlus- ja huvialaringid, samuti on sellest saanud kohalike eakate kokkusaamise kohaks. Saali kasutatakse ka noorkotkaste, kodutütarde ja kaitseliidu ürituste läbiviimiseks. Siin on peetud nii väikeste mudilaste kui ka suurte inimeste sünnipäevi.
 
Taidlus- ja huvialaringid
Memmede naisrühm "Kullerkupp" - juhendaja Heli Lints
Naisansambel "Hõbejuus" - juhendaja Aili Soonberg
Näitering "Sõbra-Vägi" - juhendaja Heli Lints
Latiino-showgrupp "Singirullid" - juhendaja Ilona Noor
 
Traditsioonilised üritused: Isadepäev, Jõulupidu, Emadepäev, Kevadpidu, osavõtt maakonna memme-taadi suvepeost, Spordipäev, jms.
 
Kivi-Vigala Rahvamaja rendihinnad:
32.00 eurot juubelid, sünnipäevad, peod jne.
3.20 müügid
 
Võimalikud erinevad kokkulepped.
                                                   
Aadress;   Kiriku tee 4; Kivi-Vigala küla, Märjamaa vald,78001 Raplamaa
Juhataja:   Heli Lints 
Telefon      482 5681; +372 520 2436
E-post:       helilints@gmail.com