Ametnik telefon e-mail Vastuvõtuajad
Ain Kärsna 489 4774 ain@vigala.ee E,K,N    08.00-16.00

 

Jäätmete käitlemine eraisikutele

Segapakendite ja paberpakendite kogumismahutid asuvad

1.   Kivi-Vigalas Kollane tn 3//4 elamu juures sega- ja paberpakendi konteiner 
2.   Kivi-Vigalas Tarbijate Ühistu kinnistul sega- ja paberpakendi konteiner 
3.   Kivi-Vigala Valge tn 1 elamu kinnistul sega- ja paberpakendi konteiner 
4.   Kivi-Vigala Lasteaia põik 2 elamu kinnistul sega- ja paberpakendi konteiner 
5.   Vana-Vigala Jaama kaupluse juures sega- ja paberpakendi konteiner 
6.   Vana-Vigala Kirsiaia tn 1,3 kinnistul sega- ja paberpakendi konteiner 
7.   Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli töökodade juures sega- (2tk) ja paberpakendi (1 tk)konteinerid 
8.   Vana-Vigalas Pargi t 1 segapakendikonteiner ja paberpakendikonteiner 
9.   Vana-Vigalas Pargi t 2 segapakendikonteiner ja paberpakendikonteiner 
10. Kurevere külas Niine kinnistul sega- ja paberpakendi konteiner 1
11. Päärdu külas Linnamaja kinnistul sega- ja paberpakendi konteiner 
12. Tõnumaa külas Rahvamaja kinnistul sega- ja paberpakendi konteiner 
13. Vängla külas Vänglaveski kinnistul sega- ja paberpakendi konteiner 
 

Pandipakend

Pandipakendit saab ära anda Kivi-Vigalas ja Vana-Vigalas asuvates kauplustes.

Paber ja papp

Kogutakse 1 kord aastas koolide juures korraldatavate vanapaberi kogumisringidega. Saab tasuta ära anda jäätmejaamades.

Ohtlikud jäätmed

Saab tasuta ära anda valla kogumisringidel või jäätmejaamadesse. Asbesti sisaldavad tooted antakse ära tasu eest (tasub jäätmete omanik) vastavalt jäätmejaama hinnakirjale.

Probleemtooted

Patareid saab tasuta ära anda poodide juures kogumiskarpidesse või jäätmejaamadesse. Komplekssed elektri- ja elektroonikaseadmed saab tasuta ära anda valla korraldatavatel kogumisringidel või elektroonikakauplustesse või jäätmejaamadesse. Mittekompleksseid seadmeid võetakse jäätmejaamades vastu tasu eest. Rehvid saab tasuta ära anda jäätmejaamadesse. Mootorsõidukid ja nende osad saab tasuta ära anda jäätmejaamades või müüa vanametalli käitlejatele, näiteks Pärnu linnas Kuusakoski, Refonda jne.

Fekaalid ja heitvesi

Tasu eest käideldakse Märjamaal Matsalu Veevärk AS purgimiskohas.

Suurjäätmed

Mööbli saab ära anda jäätmejaamades vastavalt hinnakirjale.

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed saab ära anda jäätmejaamades vastavalt hinnakirjale.

Vigala vallale lähimad jäätmejaamad on:

  • Märjamaa jäätmejaam Jaama 5, Märjamaa alev (ohtlikud jäätmed, elektroonikajäätmed, suuregabariidilised jäätmed, autorehvid ning lehtklaas).
  • Pärnu-Jaagupi RagnSellsi jäätmejaam Pärnu-Jaagupi, Soo 5 (ohtlikud jäätmed, kompleksed elektri-ja elektroonikaseadmed, taaskasutatav mööbel, vanametall, sõiduauto rehvid ning suurjäätmed).
  • Paikre sorteerimisjaam, Pärnu linn, Raba 39(ohtlikud jäätmed, elektroonikajäätmed ning probleemtooted).
  • Mäepere jäätmejaam Rapla vald, Ülejõe küla (ohtlikud jäätmed, elektroonikajäätmed, autorehvid ning ehitus- ja lammutuspraht).
  • Paikre prügila Paikuse vald, Põlendmaa, (ohtlikud jäätmed, elektroonikajäätmed ning ehitusjäätmed),

Biojäätmete sorteerimisega seotud nõuded alates 2017.a

Et 2017. aasta ei saabuks ootamatult ja oleks võimalus ära kasutada poodide sooduspakkumisi, tuletame meelde köögijäätmete komposteerimise nõudeid.

Vastavalt Vigala valla jäätmehoolduseeskirjale on alates 2017.a kõigil eluhoonetega kinnistutel (sh suvemajad, üksikelamud, kortermajad) kohustuslik toidu- ja köögijäätmete komposteerimine selleks otstarbeks valmistatud mahutites või kompostri puudumisel biojäätmete üleandmine jäätmevedajale vähemalt kord kuus. Toitlustusasutustele ja suurköökidele kehtib nõue juba praegu.

Komposter ei pea olema poest ostetud, vaid selle võib näiteks immutatud laudadest ise valmistada. Küll ei tohi kinnistul olla nn lahtist solgihunnikut või solgiauku. Kompostri puudumisel peab kinnistuomanikul olema sõlmitud biojäätmete äraveoks leping ja eraldi konteiner. Kuna Vigalas on kompostimisvõimalus olemas kõigil kinnistutel (ka kortermajade kinnistud on piisavalt suured), on see odavaim lahendus biojäätmetest vabanemiseks.

Blankett:

  • Taotlus mitteliitunuks lugemiseks pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  •