Pakume tööd

28.07.17

VANA-VIGALA TEHNIKA- JA TEENINDUSKOOL

VÕTAB TÖÖLE ALATES 01.09.2017 ÕPILASKODU KORRAPIDAJA

 

Peamisteks tööülesanneteks on:

·      korra ja õpilaste turvalisuse tagamine õpilaskodus

·      sisekorraeeskirjade, tervisekaitse- ja tuleohutuse nõuete täitmise jälgimine

·      õpilaskodu vara heaperemeheliku kasutamise jälgimine

Töö iseloom:

·        töötamine toimub graafiku alusel pühapäeva õhtust reede õhtuni kell 7.30-23.00

·        erandjuhtudel võib tulla ette töötamist nädalavahetustel.

Nõudmised kandidaadile:

•        vähemalt keskharidus

•        väga hea suhtlemisoskus

•        initsiatiivikus ja korrektsus tööülesannete täitmisel

•        pingetaluvus

•        arvutioskus- e-posti kasutamine

Ettevõte pakub:

·        kaasaegset töökeskkonda

·        huvitavat ja vastutusrikast tööd

·        enesetäiendamisvõimalusi

·        sõbralikku kollektiivi

Lisainformatsiooni saamiseks või huvi korral töökoha vastu pöörduge telefonil +372 511 2468

 
 
Vana-Vigala Põhikool
 
kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks
 
alates 17.augustist 2017
 
1) Õpilaskodu pedagoog-kasvataja (töö käitumisprobleemidega õpilaste klassidega)
2) Õpilaskodu öökasvataja
3) Huvijuht (0,55 ametikohta)
4) Poiste tööõpetuse õpetaja (7 tundi)
5) Vene keele õpetaja (13 tundi)
 
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 1.augustiks põhikooli kantseleisse või Vigala.pohikool@gmail.com
 
Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira 5330 5966
www.vana-vigala.edu.ee