« Tagasi

Kivi-Vigala paisu kalapääs

Vigala Vallavalitsus on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse projektile (toetuse summa 277 489 EUR), millega parendatakse Kivi-Vigala paisu hetkeolukorda ning rajatakse looduslähedane kalapääs. Projekti eesmärk on kalade rändetingimuste parandamine Rapla maakonnas Vigala vallas Enge jõel asuva Kivi-Vigala paisu juures. Kavandatud on olemasoleva paisu konstruktsioonid lammutada ja rajada maanteesillast ülesvoolu jõe voolusängi tehiskärestik, mille languks kavandatakse 1,7% ja pikkuseks 54 m. Kalapääsu lahenduse ja normaalpaisutustaseme määramisel on arvesse võetud Vigala kirikust tingitud nõudeid. Üks oluline nõue on, et ei tohi oluliselt muuta kiriku vundamendi veerežiimi. Seetõttu võeti eesmärgiks mitte alandada jõe veetaset kiriku äärsel lõigul rohkem kui 0,35 m. 

Piiber Projekt OÜ poolt koostatud eelprojektiga (2015) on kavandatud olemasoleva paisu konstruktsioonid lammutada. Paisutuse säilitamiseks rajatakse alates maanteesillast ülesvoolu vajalikul pikkusel jõe voolusängi ja lammialale täitekiht ja sellele tehiskärestik. Tehiskärestik on pinnasest ja/või kivipuistmaterjalist kujundatav sobiva kaldega voolusäng, milles kujunev voolukiirus on vastuvoolu ujuvatele kaladele jõukohane. Tehiskärestik rajatakse jõesängis vajalikus laiuses ja seda läbib kogu jõe vooluhulk. Põhivoolusängi äärne ala täidetakse ja profileeritakse nii, et seda saab läbida kõrgveeaegne vooluhulk. Tehiskärestiku voolusäng muudetakse kividega ühtlaselt karedaks, tehiskosel aga hajali paiknevatest rahnudest või risti-rästi kivilävedest koosnevateks tõketeks ja nendevahelisteks süvenditeks, mis hõlbustavad kalade ülesvoolu liikumist. Tehiskärestiku voolusäng kujundatakse selliselt, et selle põhivoolusäng koondaks ja laseks läbi madal− ja normaalveeperioodi aegse vooluhulga, kõrgvee ajal ujutatakse üle jõel korrastatav lammiala.

Vigala Vallavalitsus on sõlminud lepingu projektijuhtimisteenuse osutamiseks MTÜ Eesti Loodushoiu Keskusega (projektijuht Henn Pärnamets, Tel 58591945), kes korraldab projekti edasisi tegevusi kuni 30.09.2018. Plaanis on sõlmida projekteerimis-ehitusleping juba käesoleva aasta oktoobris.