« Tagasi

Sõidukulude toetus huviringidesse ligipääsuks 2017.a

Toetust saavad endise Vigala valla territooriumil elavad noored, kes ühistranspordiga või vanema autoga nii praegustes kui ka uutes loodavates huviringides käivad. Esimene eelistus on valla tellitud transpordiga ligipääsu korraldamine, aga kus see pole võimalik või otstarbekas, ongi lahenduseks toetus. Toetuse saamiseks peab noor (7-19 aastane) elama huviringi toimumise kohast vähemalt 3 km kaugusel. Tegemist peab olema riigi või omavalitsuse korraldatud ringi või trenniga või erasektori trenniga, mida korraldab vastavat kvalifikatsiooni omav treener või asutus ja kus ringis käijate kohta peetakse ka arvestust.

Toetus puudutab perioodi 20. oktoober 2017.a - 20 detsember 2017.a. 2018.a on juba uus vald ja uus eelarve ja on võimalik, et siis kehtestab korra Märjamaa vald. Toetuse taotlemine toimub 1 korral perioodi lõpus eelnevalt peetud arvestuse alusel.

Toetust taotletakse ja trennide kohta peetakse arvestust koos korraga kehtestatud blanketil, mida peetakse iga lapse ja iga trenni kohta eraldi. Kui üks laps käib näiteks maadlustrennis ja teine Märjamaal muusikakoolis, tuleb täita 2 blanketti. Kui ühte last viiakse 2 erinevasse trenni, siis peetakse arvestust 2 blanketil ja tehakse 2 taotlust. Kui 2 last viiakse ühte trenni või 2 samaaegsesse erinevasse trenni ühes kohas, siis vanem valib, milline laps ja mis trenn arvesse läheb (ühe sõidu eest topelt toetust taotleda ei ole lubatud). Täisealine noor täidab blanketi ise ja võib kasutada isiklikku sõiduautot.

Kui laps käib trennis liinibussiga, siis makstakse toetust bussipiletite hinna ulatuses. Kui laps käib trennis vanema autoga või täisealine noor oma autoga, siis vahemaa elukoha ja trenni vahel määratakse Google Maps rakendusega (lühim tee) ja kahe kuu jooksul kompenseeritav maksimumsumma on 100 eurot. ühe sõidukilomeetri eest on plaanitav toetus 10 senti. Treener kinnitab oma allkirjaga blanketil näidatud trennides viibitud kordade arvu.

 

Kordame: oluline on see, et toetust ei maksta topelt ja iga trenni või järjest toimuvate trennide kohta makstakse ikka ainult 1 sõit edasi-tagasi. Ka juhul, kui vanem käib ise vahepeal kodus, makstakse ikka üks edasi-tagasi sõit. NB! Kui trenni on korraldatud bussiring, mis möödub lapse elukohast, siis oma transpordile toetust taotleda ei saa.

 

N1 Vanem viib oma autoga last Jaamast kutsekooli juurde. Vahemaa on alla 3 km ja toetust taotleda ei saa. Juhul kui korraldatakse lastele ühistransport, siis ka lähemal kui 3 km elavad lapsed saavad ühistranspordiga tasuta trenni.

N2 Vanem viib 2 last Kesk-Vigalast kutsekooli juurde toimuvatesse (erinevatesse) trennidesse, mis toimuvad samal ajal/järjest. Sel juhul täidetakse toetuse blankett vaid ühe lapse kohta, vanem ise valib, kelle kohta ta arvestust peab. Kui vanem käib ise vahepeal kodus, siis ühe trenni (järjestikuste trennide) kohta kompenseeritakse ikka 1 edasi-tagasi sõit.

N3 Vanem viib ühte last Vana-Vigalasse maadlustrenni ja teist last Märjamaale muusikakooli. Vanem peab kumbagi lapse kohta eraldi arvestust ja täidab kumbagi lapse kohta eraldi toetuse taotluse. Kumbagi lapse osas on piirmäär 100 eurot kahe kuu kohta. NB! Juhul kui trennidesse viimine toimub ühe sõiduga, siis vanem peab arvestust ainult kaugema sõidu kohta.

N4 Laps läheb trenni liinibussiga ja vanem toob ta tagasi autoga. Mõlemat sõitu ei kompenseerita. Kuna 1 trenni kohta on võimalik kompenseerida 1 edasi-tagasi sõit, on vanemal mõistlik arvestuses näidata auto kasutamist (bussipileteid ei esita ja bussitransporti ei näita).

N5 Vana-Vigalas elav vanem viib samal ajal ühte last Kivi-Vigalasse trenni ja teist Märjamaale trenni. Tagasi sõites võtab ta ka Kivi-Vigalast lapse peale. Vanem ei näita sel juhul 2 edasi-tagasi sõitu, vaid kaugema (Märjamaale) edasi-tagasi sõidu. (blanketile märgitakse põhjus, miks Märjamaa sõit toimub Kivi-Vigala kaudu)

Blanketid leiad siit