« Tagasi

Volikogu istungi eelinfo

Vigala Vallavolikogu istung toimub 25. mail 2017.a. kell 15.00 Vana - Vigala Rahvamajas.

Päevakorras:

  1.Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

      Ettekanne Katrin Kalmus

 1. Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks
  Ettekanne Katrin Kalmus
 2. Maatulundusmaal ehitamiseks loa andmine
  Ettekanne Priit Kärsna
 3. Audiitori määramine
  Ettekanne Priit Kärsna
 4. Vigala valla investeeringute kava kinnitamine
  Ettekanne Priit Kärsna
 5. Vigala vallale laenu võtmine
  Ettekanne Priit Kärsna
 6. Vigala valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord
  Ettekanne Priit Kärsna
 7. Märjamaa vallavolikogu valimisteks volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
  Ettekanne Helja Kaarits
 8. Valla valimiskomisjoni moodustamine
  Ettekanne Helja Kaarits
 9. Vigala osavallakogu liikmete arvu määramine
  Ettekanne Priit Kärsna
 10. Õpilasstipendiumi saajate nimekirja ja suuruse kinnitamine
  Ettekanne Heli Lints
 11. Vana-Vigala küla ja Oese küla külavanemate ametisse kinnitamine
 12. Avaldused
 13. Informatsioonid