« Tagasi

Küsitlus noortele Noorsootöö kvaliteedi hindamiseks

Palume osaleda 13-26 aastastel noortel vabaaja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Uuring viiakse läbi selleks, et noorte kaasabil hinnata Vigala valla noorsootöö kvaliteedi hetkeseisu. Küsimused on esitatud 2016- 2017 aasta kohta. Täites järgneva küsimustiku, annad tegijatele ja otsustajatele võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu just Sulle!

Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Ankeet asub veebis aadressil:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlkVD2jOJLE97UjiQOLncUfqQ7_FSziFNLQWEH4WXvwN0Mw/viewform

Andmeid kogutakse kuni 20. mai 2017.
 

Küsimuste korral võtta ühendust:

Astra Põlma

Tel. 55658763

E-post: astra.polma@gmail.com