« Tagasi

VOLIKOGU ISTUNGI EELINFO

Vigala Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017.a. kell 15.00 Kivi-Vigala
Rahvamajas.
 
Päevakorras:
 
1. Tiduvere ja Tõnumaa ning Vanamõisa külade külavanematele ametiraha ja
tunnistuse üle andmine.
2. Hooldekodu omandivormi arutelu.
Ettekanne Advokaadibüroo Primus Ermo Kosk
3. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
Ettekanne Katrin Kalmus
4. Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmade ja valdkondade prioriteetsuse
määramine
Ettekanne Katrin Kalmus
5. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekanne Katrin kalmus
6. Vigala valla 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekanne Priit Kärsna
7. Vana-Vigala lasteaia arengukava kinnitamine
Ettekanne Priit Kärsna
8. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite
kasutamise korra kehtestamine
Ettekanne Ilme Roosi
9. Koguduse toetusleping
Ettekanne Priit Kärsna
10. Investeeringute kava
Ettekanne Priit Kärsna
11. Vigala osavalla struktuur
Ettekanne Priit Kärsna
12. Avaldused
13. Informatsioonid
-Margiti info mõisakoolidest sihtasutuste kohta