« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Vigala vallas.

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Vigala vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 nr käskkirjast nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokument" mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 12. juuniks 2017

Programmdokumenti saab lugeda siit