Ühinemisläbirääkimised 2016

17.03.17

Seoses Märjamaa ja Vigala valdade ühinemisega moodustatud valdkondlike komisjonide koosolekute protokollid avalikustatakse Märjamaa valla kodulehel http://marjamaa.kovtp.ee/protokollid2

 

Vigala ja Märjamaa valdade ühinemisleping

Vigala Vallavaolikogu kinnitas ühinemislepingu 22.detsembril 2016 otsusega nr 60 (avaldatud RT IV, 29.12.2016, 104ja Märjamaa Vallavolokogu kinnitas ühinemislepingu 20.detsembril 2016 otsusega nr 221

 

28.detsembril kirjutati alla Vigala ja Märjamaa valla ühinemisleping. 

 

Kullamaa Vallavolikogu otsustas lõpetada  25. novembri 2016 istungil otsusega nr 61 ühinemisläbirääkimised Vigala, Märjamaa ja Kullamaa valdade ühinemiseks.

Kullamaa, Märjamaa, Vigala Ühinemisleht

Loe siit

Märjamaa Vallavolikogu tegi 19.04.2016 otsusega nr 175 Kullamaa Vallavolikogule ja Vigala Vallavolikogule ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Mõlemad volikogud nõustusid läbirääkimiste alustamisega.

Vigala Vallavolikogu moodustas 01.09.2016 otsusega nr 41 Kullamaa ja Märjamaa vallaga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks volikogu ajutise komisjoni.
Juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad.
- volikogu esimees Meelis Välis;

- volikogu aseesimees Aivar Jõgiste;
- volikogu liige Enn Roosi;
- vallavanem Priit Kärsna;
- vallasekretär Helja Kaarits;

Ühinemistegevuste ajakava

Ühinemislepingu avalikustamine

Vigala Vallavolikogu istungil 29.09.2016 otsustati suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa, Kullamaa ja Vigala valla ühinemisleping ja selle lisad.
Avalik väljapanek toimub perioodil 03.10.2016 kuni 24.10.2016 Vigala vallavalitsuses ning valla veebilehel www.vigala.kovtp.ee

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele palume esitada hiljemalt 24.oktoobriks(kohaletoimetamise viimane päev) 2016.a . Ettepanekuid saab esitada kirjalikult Vigala Vallavolikogule e-posti aadressil Vigala.vald@vigala.ee  või posti teel aadressile Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala küla, 78001 Raplamaa

Ühinemisleping

Ühinemislepingu kohta laekus kokku 51 ettepanekut : 46 Märjamaa vallavolikogule, 3 Vigala vallavolikogule ja 2 Kullamaa vallavolikogule)

Märjamaa valla juhtkomisjoni, kolme valla läbirääkimiskomisjoni, Märjamaa Vallavolikogu ja Vigala Vallavolikogu seisukohad laekunud ettepanekutele excel, pdf
 

Kullamaa, Märjamaa ja Vigala valla ühinemisläbirääkimiste protokollid:

Ühinemispiirkonna ülevaade

 

Elanike arv seisuga 09.08.2016

pindala

Märjamaa vald

6575

       872 km2        

Kullamaa vald

1112

224,57 km2

Vigala vald

1246

269,8 km2

                  KOKKU:

8933

1366,37 km2

 

 

     Seadusandlus

 

Vabariigi Valitsuse haldusreformi veebileht.

Haldusreformi veebilehele saab siit.

 

Toimetaja: MAIU HALJAS