SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK)

RAEK on maakonna tasakaalustatud arengu huvides tegutsev organisatsioon.
RAEK missiooniks on toetada era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonide ning üksikisikute arendustegevust osutades professionaalseid tugiteenuseid.

 

RAEK põhiteenused

ettevõtjatele:

  • toetuste vahendamine
  • äriplaanide, laenutaotluste, projektide koostamine
  • äriinfo kogumine ja vahendamine  

regionaalne- ja kohalik arendustegevus:

  • arendusprojektide nõustamine ja koordineerimine
  • erinevate organisatsioonide kontaktivahendus
  • teabe- ja koolituspäevade korraldamine.

kodanikeühendustele:

  • rahastamisvõimaluste kogumine ja vahendamine
  • asutamisinfo ja nõustamine

http://www.raek.ee/index.php