Eeskirjad ja korrad

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 

Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord  link

Hooldajatoetuste ja puudega inimeste toetuste määramise ja maksmise kord pdf