Eelnõud

5.10.16
 • Eelarvestrateegia 2016-2020 eelnõu
 • Eelarvestrateegia 2016-2020 seletuskiri
 • Vigala valla arengukava 2016-2023 eelnõu
 • Vigala valla haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu
 • Eelnõu vajaduste, eesmärkide ja sisu tutvustuse lühikokkuvõte (pdf)
 • Eelnõu vajaduste, eesmärkide ja sisu tutvustus (pdf)
 • Koolide võrdlustabel (pdf)
 • Vana-Vigala PK. hoolekogu arvamus valminud eelnõule (pdf)
 • Kivi-Vigala PK. hoolekogu arvamus valminud eelnõule (pdf)
 • Ventilatsiooniinsener A.Viilupi põhimõtteline lahendus Vana-Vigala Põhikooli ventilatsiooni rajamise kohta (pdf) (väljavõte siseruumide rekonstrueerimise eelprojektist)
 • Päästeameti ettekirjutus Vana-Vigala põhikoolis tuletõkkesektsioonide moodustamiseks (pdf)
 • Päästeameti keeldumine ettekirjutuse pikendamisest (pdf)
 • Kivi-Vigala lasteaia hoolekogu arvamus valminud eelnõule (pdf)
 • Haridus- ja teadusministeeriumi ekspertide arvamus (pdf)
 • Ekspertarvamuse lisa 1 – ruumimudel (pdf)
 • Vana-Vigala Põhikooli töötajate seisukoht koolivõrgu ümberkorraldamise eelnõule (pdf)