Arengukavad

 

Vigala valla arengukava

Vigala valla arengukava 2016-2023 pdf

Vigala valla arengukava 2016-2021 arenguvisooniga 2026, projekt link

Vigala valla arengukava 2015 – 2021 arenguvisiooniga aastani 2026 RT link

Vigala valla arengukava 2015-2020 arenguvisiooniga 2025 link

Vigala valla arengukava uuendamine, 2015-2020, projekt link

Vigala valla arengukava 2013-2018 terviktekst 29.08.2013 link

 

Sotsiaaltöö ja tervishoid

Vigala valla terviseprofiil link

Vigala hooldekodu arengukava  link

 

Jäätmed

Vigala valla jäätmekava 2016-2021 link

 

Veevärk ja kanalisatsioon

Vigala valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2012-2024 link

 

Haridus

Kivi-Vigala Põhikooli arengukava link

Kivi-Vigala lasteaia arengukava link

Vana-Vigala Põhikooli arengukava link

Vana-Vigakla lasteaia arengukava link